Statens utländska översättarpris

Beskrivning

FILI:s delegation lämnar varje år ett förslag på vem som ska tilldelas statens utländska översättarpris. Priset på 15 000 euro delas ut av undervisnings- och kulturministeriet.

http://www.finlit.fi/fili/sv/fili-sv/statens-utlandska-oversattarpris/

Pristagarna

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår