Willner, Sven

Laddning av bildfilen

Photograph information

Foto: Lena Malm

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

essäer, samlingar

Typ

essäer, samlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Han är född i ett jordbrukarhem i Överpurmo år 1918.
Efter socionomexamen 1947 arbetade han som redaktör vid Österbottningen, redaktionssekreterare och sedermera kulturredaktör på Västra Nyland.

Willner gav våren 2003 ut sin nittonde essäbok och har karakteriserats som den finklandssvenska essäistikens grand old man.
Willners författarskap har belönats av Svenska litteratursällskapet år 1965, 1969 och 1973,
Statens litteraturpris 1971,
Statens informationspris 1978
Längmanska priset 1999
Finlandspriset år 2000

Källa: Pedersöreförfattare

Mera uppgifter om författarens verk

Essäer:

På flykt från världsåskådningar (Söderströms, 1964)

Om krig (Söderströms, 1966)

Dikt och politik (Söderströms, 1968)

Möjligheter (Söderströms, 1970)

Öppna dörrar. Osystematiska anteckningar om högt och lågt (Söderströms, 1972)

Mellan hammaren och städet (Söderströms, 1974)

Tillbaka. Berättelser och anteckningar om en tid som flytt (Söderströms, 1976)

Sten i glashus. Minnen och funderingar (Söderströms, 1978)

Tecken och spår. Journalistik 1956−1977 (Ekenäs tryckeri, 1978)

Söner av nederlaget och andra essäer (Ekenäs tryckeri, 1979)

In i framtiden (Söderströms, 1980)

Sommarbrev (Söderströms, 1982)

Vägar till poesin (Söderströms, 1985)

Det anonyma 50-talet (Söderströms, 1988)

Mellan tvång och frihet (Boklaget, 1989)

Utkik från en småstad. Minnen, funderingar (Söderströms, 1991)

Vandring i labyrint och andra essäer (Söderströms, 1994)

Hur de inners voro. Minnesfragment och funderingar över livet, kärleken, åldrandet, döden (Söderströms, 1998)

Innanför eller utanför (Söderströms, 2003)

Källor och hänvisningar

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska
Österbottens Litteraturförening, 1990)

Finlands svenska litteraturhistoria 2 (Svenska litteratursällskapet, 2000)

Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)

Nya Argus 2/1998, specialnummer om Sven Willner

Stenwall, Åsa: Den omöjliga hemkomsten (Schildts, 2006)