Sångfågeln

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

1/1973

Recension

Sångfågeln är Bellmans Ulla Winblad – men det är ingen romantiserad berättelse om det ljuva livet i Stockholm under slutet av 1700-talet som Widding ger oss här utan det är glimtar av den bistra verkligheten bakom Fredmans epistlar vi får se. I denna miniroman liksom i författarens stora historiska romaner är det realismen i skildringen som etsar sig i minnet. Paradporträttens förgyllning är bortskrapad, det som återstår blottar skrämmande detaljer. Miljöer och tidsstämningar lyckas Widding fånga på ett sällsamt övertygande sätt – kanske här ligger en del av förklaringen till hans stora framgångar. Dessutom är han lättläst i mer än ett avseende: texten är tryckt med stor stil och Brusewitz' följsamma teckningar blir en organisk del av den typografiskt tilltalande helheten. En önskebok för biblioteken på sjukhus och åldringshem!