Abrahamsson, Selma

Laddning av bildfilen

Photograph information

Selma Sofia Abrahamsson (1872–1911) [Public domain], via Wikimedia Commons

är samma som

Alternativt namn

Flavia

Född

Död

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Biografiska uppgifter

"Lärarinna som höll småbarnsskola i Nedervetil och Karleby. Skrev ofta under pseudonymen Flavia och publicerade dikter, prosa, teaterpjäser och artiklar i bl.a. tidskrifterna Husmodern (numera Marthabladet) och Nutid (Astra). Gick ett år på Kronoby folkhögskola. Engagerad i nykterhetsrörelsen, en förkämpe för kvinnosaken och styrelsemedlem i Svenska Folkpartiets lokalavdelning."

Källa: Svenskösterbottniska författare (www.svof.fi/forfattare)

Mera uppgifter om författarens verk

Samspråk om kvinnornas rösträtt mellan Storgårdsvärdinnan och lärarinnan Agnes Borg (av S.A.; småskrift) (kvinnosaksskrift), Svenska Folkpartiet, 1906.

Novellen "Ett storverk" i årsboken Kalender, Svenska folkskolans vänner, 1908.

Texter på vers och prosa i "Under ungdomens tak. Årsskrift", vol.6, Folkhögskolans i Kronoby elevförbund, 1912.

Poesi och prosa samt brevväxling med bl.a. väninnan och redaktören Helena Westermarck, ingår i Margareta Finnilä-Huhtas biografi "Selma Abrahamsson, Flavia", 1987.

Källor och hänvisningar

Finnilä-Huhta, Margareta: Selma Abrahamsson, Flavia (Österbottningen, 1987)

Suomen kirjailijat / Finlands författare 1809–1916 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993)