Litteraturens klassiker i urval och översättning

Beskrivning

"Detta samlingsverk, som skall omfatta arbeten från antikens litteratus och framåt, tar upp ett urval av den livskraftiga klassiska litteraturen och presenterar diktare och verk, som för senare tiders konst har haft stor genomslagskraft och verkat mönsterbildande eller inspirerande.
Litteraturens klassiker ger den grundläggande litteraturen för universitetskursen i litteraturhistoria för de epoker respektive band täcker.

Serien skall kompletteras med en allmän litteraturhistoria, redigerad av professor LENNART BREITHOLT, Göteborg."

(Baksidestext)