Att vara någon

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

3/1970

Recension

Att vara någon är en roman från 1920–10 talens Stockholm. Boken utgör en fortsättning på Catrin-serierna, men kan också läsas separat. Personteckningen är karikatyrartad och dialogen onaturlig: slangspråk varvar med pretentiösa intellektuella vändningar. Själva ämnet – en kvinnas kamp för att bli erkänd som tänkande, ansvarig individ i ett dåtida manssamhälle och framför allt av sin konservativa äkta man, intresserar kanske en äldre kvinnlig läsekrets.