Nylund, Anna

Alternativt namn

Nylund, Anna Kristina

Födelseort

Hemort eller -orter

Död

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

Lärare och författare. Verkade som folkskollärare i Vasa 1933−73. Hon utgav först två självbiografiska barndomskildringar och därefter en roman baserad på sina farföräldrars livshistoria. Skrev också bl.a. texter till det första bygdespelet Ur bykiston i Petalax och till nyårsrevyer samt dikter och litteraturkritik. Samlade gamla talesätt och uttryck från hembyn. Gift med Gunnar Nylund. (Svenskösterbottniska författare)

Mera uppgifter om författarens verk

"Dold visdom och gömd skatt – gamla seder och bruk i glädje och sorg", i Petalax historia I (1982)
"Blommis Maj. Biografi över en barnalärare i Petalax", i Petalax historia II (1983)
"Skolan 1918−1974", i Skolminnen (Aktiv närkultur, 1997)


I antologier:
Landhöjning (Svenska Österbottens litteraturförening, 1977)
Havtorn (Svenska Österbottens litteraturförening, 1980)
Strandspår (Svenska Österbottens litteraturförening, 1989)
Orskott (Svenska Österbottens litteraturförening, 1993)
Hjärtevisor (Tondiktarna, 1997)

Källor och hänvisningar

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens litteraturförening, 1990)
Finlandssvenska kvinnor skriver (Schildts, 1985)
SFV-kalendern 2002 (Svenska folkskolans vänner, 2002)
Suomen kirjailijat / Finlands författare 1945−1980 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1985)