Delfinserien

Beskrivning

Delfinserien, skönlitterär bokserie utgiven av bokförlaget Aldus/Bonniers under 1960- och 1970-talet.