Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Hård kust

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Baksidestext:
Drastiskt och direkt berättar Levi Sjöstrand om livet för hundrafemtio år sedan i en avsides bygd, där människorna har blivit hårda och grova av sin kamp för att skaffa sig livsuppehället och behålla vad de har erövrat.
I romanens centrum står 1808–09 års krig och ofärd, vars verkningar sträcker sig åt alla håll genom det österbottniska bonde- och fiskarsamhället. Levi Sjöstrand har förmågan att mustigt och kärnfullt skildra detta vardagsliv med notdragning och sälfångst, vidskepelse, byastämmor, jordebekymmer och någon gång en fattig fest.

Personer, aktörer

Platser för händelserna

Konkreta platser för händelserna

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Textutdrag

En dunkel sägen förtäljer, att när drotsen Grip var landets förvaltare, led allmogen svårligen under hans hårda hand. Likt Israels folk i Egypti land hade de det och piskades som trälar till dagsverksarbeten på hans slottsbyggen.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

203

Förlag

Språk