You are here

Mirjam Tuominen i urval 1

Här kan du se om boken finns på ditt bibliotek.

 
 
Titel
Mirjam Tuominen i urval 1
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.
Typ
samlingsverk
Originalspråk
Beskrivning
Ett urval av Mirjam Tuominens produktion utges i tre volymer. Del I-II omfattar noveller och essäer från 30- och 40-talet, bland annat betraktelseboken Besk brygd. Del III omfattar Mirjam Tuominens 50- och 60-talsproduktion, även dikter ur de opublicerade manuskripten Jesus Kristus Lyra och Ave Maria. Urvalet har gjorts av Tuva Korsström, Inga-Britt Wik och Birgitta Boucht.

Första delen innehåller även Tuva Korströmms presentation "Mirjam Tuominen 1913-1967: Livet som varseblivning".
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.
utgivningar
Undertitel
Ny gryning
Första publikation
ja
Utgivningstid
Sidantal
256
Språk
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Inget norrsken i Noux
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Bara tillfälligt
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Typ
  samlingsverk
 • Genre
  noveller
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Man har sina sidor
 • Originalspråk
  Svenska
 • I mina rum(samlingsverk)
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Röster,spår
 • Bibliotekarien rekommenderar
  I dessa trakter
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Originalspråk
  Svenska
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Gryet
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Jobbet
 • Typ
  samlingsverk
 • Gryet(samlingsverk)
 • Typ
  samlingsverk
 • Originalspråk
  Svenska
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Jobbet
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Röster,spår
 • Bibliotekarien rekommenderar
  I mina rum
 • Bibliotekarien rekommenderar
  I dessa trakter
 • Röster,spår(samlingsverk)
 • Typ
  samlingsverk
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Bibliotekarien rekommenderar
  I mina rum
 • Originalspråk
  Svenska
 • Bibliotekarien rekommenderar
  I dessa trakter
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Gryet
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Jobbet
 • Jobbet(samlingsverk)
 • Typ
  samlingsverk
 • Originalspråk
  Svenska
 • Bibliotekarien rekommenderar
  I dessa trakter
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Gryet
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Röster,spår
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Bibliotekarien rekommenderar
  I mina rum
 • I dessa trakter(samlingsverk)
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Röster,spår
 • Originalspråk
  Svenska
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Typ
  samlingsverk
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Gryet
 • Bibliotekarien rekommenderar
  I mina rum
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Jobbet
 • Originalspråk
  Svenska
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Genre
  noveller
 • Typ
  samlingsverk
 • Upphovsman
  Tuominen, Mirjam
 • Originalspråk
  Svenska
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Genre
  noveller
 • Typ
  samlingsverk
 • Upphovsman
  Tuominen, Mirjam
 • Inget norrsken i Noux(samlingsverk)
 • Typ
  samlingsverk
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Man har sina sidor
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Originalspråk
  Svenska
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Bara tillfälligt
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Vi kunde ha varit rumskamrater
 • Man har sina sidor(samlingsverk)
 • Originalspråk
  Svenska
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Inget norrsken i Noux
 • Typ
  samlingsverk
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Bara tillfälligt
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Bibliotekarien rekommenderar
  Vi kunde ha varit rumskamrater
 •