Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Elmer

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Baksidestext:
Ingmar Nykvist är ett nytt namn bland våra bygdeförfattare. Årets bok är hans första. Men det är ingen bygderoman i vanlig bemärkelse; det är en utvecklingshistoria.

Elmer är berättelsen om en österbottnisk yngling, som i nära kontakt med jorden, ofta i hårt och slitsamt arbete, blir medveten om tillvarons problem. Fadern är tyrannisk och krävande, men Elmer driver med seg viljekraft igenom att han får resa till en herrgård i södra Finland, dels för att se hur livet levs i andra landsändar än den österbottniska, dels för att studera jordbruk i större skala. Han arbetar själv som dräng, kommer i kontakt med statare och får en inblick i deras livssituation. Här träffar han Maise, men också herrskapsflickan Iris, som vaket och klokt analyserar deras förhållande och vill bygga över den klasskillnad, som han med komplexbetonad envishet anser finns mellan dem.
Berättelsen pendlar mellan Elmers utveckling till man och hans uppvaknande till det sociala ansvar som samhället pålägger individen. Det är en delvis mycket smärtsam procedur. Då författaren skildrar den mot bakgrunden av Elmers österbottniska hembygd når han både trovärdighet och uttryckskraft. Elmers historia med flickan Kaita - den första han halvt skamset tyckte om - är berättad med en kärv återhållsamhet som går väl ihop med den karga österbottniska naturen omkring dem.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Namn

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

212

Språk