Björkman, Lolan

Laddning av bildfilen

Photograph information

Foto: Jan Björkman

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

samlingsverk

Typ

dikter

Typ

faktaböcker

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

novellsamlingar

Övriga verk (som illustratör)

Typ

omslag

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Författarens egna ord"Rotlösheten kan botas endast genom att man är förankrad i ett landskap och i ett sammanhang. Jag är förankrad i ett landskap nära havet och slätten. Den litterära jordmånen i Österbotten har alltid varit generös och väktkraftig med långa traditioner. Landskapet färgar sina invånare. Jag är ett med slätten och havet.

Ordet som uttrycksform har alltid intresserat mig. I tidiga tonår skrev jag mina första dikter. Trevande och valhänta försök att gestalta inre landskap. Formen skulle idag vara annorlunda men tematiken måhända densamma.

För mig har skrivandet i första hand en terapeutisk funktion. Det är en slags ventilationskanal. Ett sätt att möta och uthärda verkligheten. I ordkonsten finns en utmaning. Jag skulle vilja skriva det som inte låter sig skrivas. Det som är bortom orden. Jag skulle vilja lyfta fram och gestalta de djupaste och mest okända skikten i psyket och känslan. Skrivandet är att söka vägar, en dynamisk livsprocess.

Författandet är kontaktsökande. Att sända ut signaler i hopp om att någon hör i det som ibland kan upplevas som kosmisk ensamhet. Att tala om det privata så att det blir allmängiltigt. Författaren är ensam i sitt arbete. Det sägs att det är bland det ensammaste av alla yrken. Att skriva är på ett vis ett avklädande för orden avslöjar dig samtidigt som de bekräftar dig."

Gunnar Björling har sagt något väsentligt: "Dikt är en inbjudan till livets färd. Kanhända ett rop till den som hör."

Biografiska uppgifter

Född: 1953 i Kronoby
Ogift
Bosatt i Jakobstad, sommartid i Kronoby, Bråtö
Fd kyrklig ungdomsledare i Ekenäs och Pedersöre, timlärare på Kronoby folkhögskola med undervisning i sävslöjd
sekreterare i Kronoby Hembygdsförening
viceordf. i Kvinnohusföreningen i Jakobstadsnejden r.f.

Särintressen förutom litteratur är hantverk;säv- och näverslöjd, hembygdsforskning och historia, särskilt social- och mentalvårdshistoria

Pris och stipendier
1986 Tegengrenmedaljen som utdelas av Svenska Österbottens litteraturförening för en ung österbottnisk lyriker
1995 Choreuspriset av Olof och Siri Granholms stiftelse för den österbottniska litteraturen.
Stipendier i olika repriser för litterär verksamhet av bl.a. Finlands Svenska Författareförening, Svenska Kulturfonden, Österbottniska kulturfonden, Vasa länskonstkommission, Undervisningsministeriet och staden Jakobstad.

Mera uppgifter om författarens verk

Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f. 1952-2002, 2002 (50-års historik)

Ingen ro hade mitt hjerta. Prästen Timotheus Wahlbergs dagböcker 1818-1829/redigerad och med förord av Lolan Björkman, Sahlgrens 2004 (biografi)

Diktarkatten i Kronoby: Kronoby socken 400 år 1607-2007. Kronoby hembygdsförening 2007 (barnbok)I antologier:

Ordsnickarglädje, dikter. Författarnas Andelslag, 1974

Lyrisk kalender, dikter. Författarnas Andelslag, 1975

I alla sammanhang. dikter, red.Hjalmar o Viola Krokfors. Schildts, 1980

Om din värld skulle rämna, noveller. Folkpensionsanstalten, 1983

Pendel, Författarnas Andelslags jubileumsantologi, medred. 1988

Ung lyrik, kassett utgiven av Finlands Svenska Författareförening när de firade 75 år, producent: Östen Engström 1994

Textutdrag

Jag har träffat en underlig fågel.
Den sjunger inte med sin spända strupe
den sjunger med sina klara vädjande ögon
och dess tysta sång har gett mig liv och stillat min starka hunger.
Jag har träffat en underlig fågel
som visat mig vägen hem
när jag vandrat
genom dessa landskap av förtvivlan
(Ur Lyxrestaurangen 1986)

Större estrader

Den som är fångad i svårmodet behöver större estrader än det självbespeglande egots rum. Han måste söka rymd och vidder att sikta mot när språnget är färdigt att tas.
Härfinns en lisa i landskapet. Här är slätten vid och himlen hög. Här finns havet och mörka skogar, som i varsam tystnad omsluter den som är mycket trött.
(Ur Övergivna rum 1989)

Det talas om en frälsare och en barmhärtighet dit du kan fly. När du är söndervärkt av förtvivlan och just innan mörkret skall sluka dig drabbar dig hans kärlek.
(Ur De mörka floderna 1992)

För varje sten som ställs framför mig samlar jag krafter till ett överskridande. Jag saknar landmärken men styr efter stjärnorna. Så enkelt är det att vara människa.
(Ur De mörka floderna. 1992)

Bara den som vandrat i öknarna kan längta efter källor. Bara den som irrat i ångestens kaos kan välsigna lugnet. Endast den som hjälplös legat nedanför vanmaktens stup kan utan skräck lyfta blicken uppåt och gripas av en ny längtan när barmhärtighetens fåglar fäller ut sina mjuka vingar. (Ur De mörka floderna 1992)

Källor och hänvisningar

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)

Finlandssvenska kvinnor skriver (Schildts, 1985)

Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)

Skulle det blir brösttoner? Svenskösterbottniska författarporträtt (Scriptum, 2007)