Behm, Oscar

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Biografiska uppgifter

Carl Oscar Behm föddes i en jordbrukarfamilj i Hangelby i Sibbo på julaftonen 1867. Efter att ha genomgått mellanskola och Helsingfors handelsinstitut fortsatte han sina studier år 1893 i jordbruksskola. Jordbruk studerade han också i Sverige, Danmark och Tyskland. Jordbruket blev hans yrke, han verkade som arrendator och förvaltare i Kyrkslätt och Borgå socken samt som kommunsekreterare i Borgå socken. År 1911 gifte han sig med Anna Laurent. Sina sista fem år bodde han i Fastböle i Dickursby. Oscar Behm dog 1.6.1933 i Helsingfors.

En betydande del av sitt liv ägnade Oscar Behm åt journalistverksamhet. Han var medarbetare eller redaktionssekreterare vid flera landskapstidningar - Vasa Posten, Åbo Tidningar, Åland och Västra Nyland. Han skrev huvudsakligen om jordbruksfrågor.

Behm blev tidigt författare, den första bygdenovellsamlingen Folkliv utkom då han var 19 år (1886). Det berättas att Behm själv hade sagt att tanken att skildra sin nyländska hembygds allmogeliv väcktes hos honom då han läste Pietari Päivärintas produktion. Också Karl August Tavaststjerna påverkade honom starkt. Behm tillägnade sig den realistiska och naturalistiska litterära stil, som utbredde sig i Finland på 1880-talet. Han hör till de första skildrarna av realistiskt folkliv och den mest betydande naturalistiska folkskildraren i den finlandssvenska litteraturen. Före honom skildrades landslivet i litteraturen som en romantisk och idyllisk livsform. Behm skildrar nyröjare, torpare och landsbygdens kvinnors ställning, som liknade slaveri. Han visar medkänsla också för kvinnor av högre stånd och förstår att också de lever i en underkuvad ställning. Som bakgrund för Oscar Behms berättelser är ofta en verklig händelse. Dock anses Behm inte vara en förkunnande tendensförfattare.

Karaktäristiskt för Oscar Behms produktion är också att han inte tog ställning i språkfrågan, som på 1880-talet hade stigit fram mer och mer. Han behandlar landsbygdens problem oberoende av dagspolitiska och språkpolitiska frågor. Han höll en paus på 16 år mellan sina landsbygdsberättelser. Dessa år och den utveckling som skett under dem ändrade på intet sätt hans ståndpunkt.

Huvuddelen av Oscar Behms produktion utgör hans noveller. Under hans livstid utgavs sammanlagt fem novellsamlingar. Folkliv skildrar han också i sin enda roman Nödtider och brytningsår (1922).

I minnesorden i Borgåbladet konstaterar man, att Oscar Behm fick många vänner p.g.a. sin humor och sin personlighet fri från fåfänga.

Text: Eija Kareno

KÄLLOR

Barck, P.O.: Inledning. Teoksessa Behm, Oscar: Berättelser i urval. - 1936.
Borgåbladet 3.6.1933. [Muistokirjoitus]
Finlands svenska litteraturhistoria. Första delen / utg. av Johan Wrede. - 1999.
Finlands svenska litteraturhistoria. Andra delen / utg. av Clas Zilliacus. - 2000.
Oscar Behm 60 år. Huvudstadsbladet 24.12.1927.
Oscar Behm död. Huvudstadsbladet 2.6.1933.
Uppslagsverket Finland 1 : A-J. - 1982. S. 102.
Warburton, Thomas: Åttio år finlandssvensk litteratur