Min tids människa

Typ

dikter
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns på s. 131 i Dagens dikt 1966.

Språk

Ingår i samlingsverket