Sundgren, Tatiana

Laddning av bildfilen

Född

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Pris, utmärkelser

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

novellsamlingar

Övriga verk (som översättare)

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Hos Tatiana Sundgren har den litterära styrkan alltid parats med ett starkt engagemang. Hon debuterade år 1957 som 21-åring med diktsamlingen Blyertsdagrar. Inom loppet av några år ger hon ut en novellsamling och en diktsamling. Efter en paus fylld av praktiskt samhällsarbete återkommer hon 1977 med Körsbärskärnor, som lästes ivrigt inom den växande kvinnorörelsen, men också av män. I kvinnorörelsen engagerade sig Sundgren aktivt. Hon var grundande medlem i Boklaget, deltog i fredsmarscher, redigerade böcker. I början av 1990-talet flyttade Sundgren till Österbotten och till Abramsgården i Vörå. I rask följd åren 1993-1995 kom tre böcker ut, bl.a. Tornsvalornas hus om livet i Abramsgården. Text: Carita Nyström/ Källa: Svenskösterbottniska författare

Mera uppgifter om författarens verk

Tornsvalornas hus. Berättelser från Abrahamsgården. (1994) - självbiografisk

Källor och hänvisningar

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Finlandssvenska kvinnor skriver (Schildts, 1985)

Källan. Svenska litteratursällskapet informerar, 2/1995, sommarsamtal med författaren Tatiana Sundgren

Litteratur med våra ögon (Författarnas andelslag 2004)
Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)

Skulle det blir brösttoner? Svenskösterbottniska författarporträtt (Scriptum, 2007)