Guldhår [noveller av Mika Waltari]

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

6/1954

Recension

Efter sina stora triumfer på den historiska romanens område möter Waltari åter med en diger volym, men nu inrymmande fem nutidsnoveller. De bär olikartad prägel, växlande från djup tragik till lätt komik, och vittnar alla om den skickliga konstnären med starka färger på sin palett. Översättarna har löst sin uppgift överlägset.