Ballad vari Villon ber alla om förlåtelse.

Typ

dikter
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns på s.178 i Glad vers.

Språk

Ingår i samlingsverket