Ryhmy och Romppainen i fiendens rygg

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

10/1942

Recension

Berättelserna om de två krigshjältarna Ryhmy och Romppainen och deras sagolika bedrifter ha blivit en omtyckt nöjesläsning för ”allt folket”. Författarens genuina finska humor försonar oss med överdrifterna och det godmodiga skrytet. Den svenska översättningen är utmärkt, varför boken kan rekommenderas.