Kring julgranen

Typ

dikter

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns i Dikter och rim i juletid (2002, s. 27) och i Uti vår hage (1995, s. 70).

Ämnen och teman

Första publikation

ja

Språk

Textutdrag

Nu så är det jul igen, jultomten myser
julegran och klappar han skickar så snäll.
In i minsta koja nu julljuset lyser,
alla äro glada på julaftonskväll.

Ingår i samlingsverket

Första publikation

ja

Språk