Judas Iskariot

Beskrivning

Judas Iskariot var en av Jesus lärjungar och den som förrådde Jesus.