Med ålderns rätt

Typ

faktaböcker

Beskrivning

Jag måste erkänna att den starkaste känslan just nu är förvåning. Åhå, är det så här att bli gammal? Är det nu det sker?

Idag finns det fler gamla än unga i Finland. Och under det följande årtiondet kommer de äldre att bli ännu fler. Då räk nas en miljon arbetstagare inom den offentliga sektorn gå i pension. Får man tro massmedierna är framtidsutsikterna för dagens seniorer inte lysande. Åldringsvården är i kris. I brist på pengar och intresse massvårdas sjuka gamlingar i anonyma enheter. Ensamma pensionärer isoleras i sina hem. Och någon förbättring utlovas inte inom en nära framtid.
Hur känns det att åldras i dagens Finland? Gör man det med lätt sinne eller med rysningar av obehag? Är åldrandet för handlingsbart och pensionärstillvaron ett andra, kanske ett tredje liv som vi får se fram emot? Hur mycket förändras då man blir äldre och hur inrättar man sig efter förändringarna?
Läs tjugoen berörande och personliga berättelser om livet efter sextiofem, om pensioneringen, den förändrade kroppen och den nya sociala situationen. I boken medverkar Claes Andersson, Elsa Boström, Birgitta Boucht, Christine Bång, Tomas Mikael Bäck, Kurt Högnäs, Stina Katchadourian, Irina Lemberg, Per-Erik Lönnfors, Carita Nyström, Vivi-Ann Rehnström, Anna-Lisa Sahlström, Elly Sigfrids & Andrea Svanbäck, Ulf Särs, Karin & Ulf Söderblom, Märta Tikkanen, Birgitta Ulfsson, Marita Uunila, John Vikström, Gösta Ågren och Mirjam Öberg.

(Schildts)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

217

Förlag

Språk