Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Ockupationen

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Romanen skildrar ockupationen av Gamla Studenthuset i Helsingfors år 1968.

Från baksidestexten:

För tio år sedan nådde de studentradikala strömningarna från Europa sin finländska kulmen med ockupationen av Gamla Studenthuset. Det är detta dramatiska dygn Fredrik Lång har valt att rekonstruera i sin diskussions och utvecklingsroman. Han skildrar samtidigt hur den borgerligt uppvuxne jagpersonen och dennes vän Tim, som kommer från ett arbetarhem, längs olika vägar har kommit fram till sin gemensamma socialistiska plattform. Vad som skildras är ett skeende både på ett yttre och ett inre plan, en attitydrevolution som via en personligt genomförd marxistisk analys utmynnar i sin politiska syntes.

Denna roman om 1968 handlar ytterst om vänsterns väg i dag. Med sin kombination av humanism och marxistisk metodik är Fredrik Långs debutbok ett seriöst och vägande inlägg i den ideologiska diskussionen.

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

139

Språk