Slå dej inte till ro

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

1/1953

Recension

Donners hyllning till livets dynamik är övertygande i sin intensitet, mindre övertygande i genomföringen av temat. Generaliseringarna är legio, idébakgrunden otydlig och trots den ofta fräna realismen blir intrycket egendomligt overkligt.