Valve, Isela

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Verk

Typ

romaner

Författarens egna ord

Motton:
Det är enklare än du tror.
Det är bara att välja mellan rädsla eller kärlek.

Biografiska uppgifter

Född 15.11.1949 i Kimito, studier i Åbo och Helsingfors, bor i Mariehamn. Arbetat som barn- och ungdomsbibliotekarie.

Tankar om skrivandet:
"Min ansats är pedagogisk, jag bara måste berätta om viktiga saker och stora personer, helst för barn. Så har sex av barnböckerna kommit till. Och en av mina vuxna böcker (Behandlingen).
Jag står med fötterna stadigt i bilderboken, i illustrationer av bra konstnärer: Giselle Potter, Kristina Digman och Kristiina Louhi bl.a."

Förtroendeuppdrag:
Redaktör i årsboken Sanct Olof

Hobbyn:
diskussioner, lyssnande, läsning, målning, skrivande

Mera uppgifter om författarens verk

Barnböcker
Hej! Jag heter Marie (Ålands tidn. tryckeri 1985)
Ringen på isen (Fontana Media 2002)
Det flög en kråka över Bomarsund (PQR 2004)
Valdemar Präst (PQR 2005)
Joels färger (PQR 2011)

Självbiografisk litteratur
Behandlingen. Anteckningar från ett år i Kräftans tecken (PQR 2008)

Facklitteratur
Sankt Olof går igen. Berättelser om de åländska skyddshelgonen för barn och vuxna (Föreningen St. Olof 1999)
Jomala bibliotek 75 år. (Biblioteks- och kulturnämnden i Jomala 2000)
Bokprat. Bokens väg till barnet (2002)

Textutdrag

Förundran är att ta på sig stjärnögonen, att se som ett barn och låta sig förvånas.
(ur "Behandlingen")