Björkskog, Doris

Laddning av bildfilen

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

sagor, samlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Författarens egna ord

"Under en lång och svår depressionssjukdom miste jag all glädje och livslust. Jag förlorade inte enbart min arbetsplats utan också självförtroendet och kontakten med omgivningen. Det kändes som att gå längs randen av en avgrund. Ett felsteg och man skulle störta. Genom orden fann jag en öppning - en spång över avgrunden. Således blev skrivandet en väg ut ur svårigheterna, tillbaka till människorna och ett harmoniskt liv."

Biografiska uppgifter

Född: 1929 i Nykarleby
Bosatt i Karleby
Utbildning: Nykarleby samskola 1945
Verkat som postfunktionär och egenföretagare
Ledare för Skrivarverkstaden i Medborgarinstitutets regi i Karleby
Verksam inom bl.a. den finska skrivarföreningen Pränttärit-Präntarna, Svenska Österbottens Litteraturförening och Bokförlaget Länsirannikko-Västkusten
Ledamot inom styrelsen för Författarnas Andelslag
1985 medlem i Finlands svenska Författareförening r.f

Pris: Karleby stads kulturpris 1994 /Källa: Chydenica

Mera uppgifter om författarens verk

Barnböcker:

Lunke och Lina. Sagor för barn (Författarnas andelslag, 1984)

Stenharen. En saga för barn (Författarnas andelslag, 1994), har även utkommit på finska: Kivijänis (Länsirannikko, 2001)


I antologier:

Ordlänkar (Karlebynejdens skrivarklubb i samråd med Präntarna - Pränttärit, 1978)

Sanakirjo-Ordblänk. Proosaa ja runoja keski-Pohjanmaalta (1985)

Vailla lehtien valhetta. Proosaa ja runoja Keski-Pohjanmaalta – Utan lövens falska skimmer. Prosa och dikt från Mellersta Österbotten (Keski-Pohjanmaan kirjoittajayhdistys Pränttärit - Mellersta Österbottens skrivareförening Präntarna, 1989)

Niin että maailma raikaa. Proosaa ja lyriikkaa Keski-Pohjanmaalta. 25-vuotisjuhla-antologia – Så att det ljuder i världen. Prosa och lyrik från Mellersta-Österbotten. 25-årsjubileumsantologi (Keski-Pohjanmaan pränttärit, 1998)

Källor och hänvisningar

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)