Mot Itaka

Typ

dikter

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Description

Dikten finns på s. 80 i Facklor över jorden.

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket