Sånger och syner

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

5/1924

Recension

Denna diktsamling, som bl.a, innehåller sådana pärlor av Slottes diktkonst som ”Plocka vill jag skogsviol”, är en mycket lämplig biblioteksbok.