Höst

Typ

dikter
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Första publikation

ja

Språk

Textutdrag

Nu är höst i världen. Stormen dånar
hård i målet, svarta skuggor rinna
fram ur videsnåren. Kvällen grånar,

Ingår i samlingsverket

Namn

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

2

Språk

Ingår i samlingsverket