Kattguld

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

1/1971

Recension

Åke Gulins lyrik är yttetst lågmäld och finstämd; det är karakteristiskt att han i en dikt vädjar till "saktmodets och tystnadens instanser". Ålderdomen och döden är närvarande i flera dikter, tonen är mjukt resignerad. Dagens samhälle inger Gulin en känsla av främlingskap, han motsätter sig stillsamt det stressade, övermekaniserade samhället.