Nya tjeckiska noveller

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

3/1928

Recension

Av den tjeckiska litteraturen ha icke många arbeten blivit översatta till svenska. Det är därför med intresse man tager del av ovanstående novellsamling. Nu kan naturligtvis icke ett urval av några olika författare ge en fullständig och riktig bild av ett lands litteratur. Därtill fordras en mera ingående fördjupning. Det förefaller dock, som skulle i den föreliggande samlingen det slaviska draget vara tydligt framträdande: böjelsen för starka och grella, mörka och dunkla färger och för att skildra livet och människorna som de äro utan förskönande drag.
Boken är värd att anskaffas till de bibliotek, som vilja komplettera sitt förråd av andra länders litteratur.