Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Affären

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

"Min utbildning gjorde mig till forskare, min kallelse till författare", har C. P. Snow sagt. han är numera sir Charles Snow, adlad på grund av sina framstående insatser på vetenskapens, förvaltningens och litteraturens områden. Sin alltmer växande litterära berömmelse har han vunnit genom den stora romanserie, i vilken Affären ingår som en fristående del och i vilken han satt sig ett stort mål: att skildra det engelska samhället i vår tid.

Affären är enligt Gunnar Brandell i Svenska Dagbladet en roman som handlar om "hur sinnet för rent spel efter hand vinner över fåfängan och maktbegäret hos en grupp engelska universitetslärare." Själv har C. P. Snow påpekat att "för många år sedan, då jag började spekulera över rättvisans begrepp, var Dreyfusaffären min utgångspunkt. Därav titeln till denna bok."
Scenen är Cambridge år 1953, närmare bestämt, enligt författarens egen definition, "det fiktiva college som ligger på en i verkligheten existerande plats" och vars "topografi liknar den som kännetecknar ett i verkligheten existerande college". Det är samma college som C. P. Snow med sådan inlevelse och sakkunskap skildrat i "Rektorsvalet" - "var och en som med förtjusning läste denna roman", säger en engelsk kritiker, "kommer att vilja veta, vad som hänt med de gamla collegehabituéerna under de mellanliggande sjutton åren".
Vad som utspelas är dramat kring ett justitiemord: en ung forskare, medlem av lärarstaben, har anklagats för vetenskaplig oredlighet och avskedats. Saken tystas ned. Plötsligt gör sig tvivel hörda: vissa tecken tyder på att den dömde är oskyldig. Även tvivlen hemligstämplas - den ärevördiga institutionens ära kan riskeras om misstaget blir känt. Men kollegiet delas i två grupper, striden om rättvisan blossar upp, vän står mot vän. "Så diskuterade och tänkte aktörerna i Dreyfusaffären", säger Herbert Tingsten i Dagens Nygeter, "och i Snows roman möter man en inträngande och förstående framställning av samma eviga problematik."

(baksidestext)

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Språk

Utgivningstid

Sidantal

350

Förlag

Språk

Översättare