Finnäs, Ragnar

Född

Födelseort

Död

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Biografiska uppgifter

Han föddes 1901 i Esse och verkade som lärare i Överesse Folkskola 1925 - 1961. Finnäs var aktiv i föreningslivet och var bland annat ordförande för Esse hembygdssällskap. Han var med och utarbetade filmen Ådalsbygd I. Han skrev och regisserade tre krönikespel med historiska motiv från Esse och skrev även kåserier för Hufvudstadsbladet.

Ragnar Finnäs avled 1980

(Texten hämtad från Pedersöre kommunbiblioteks webbsidor: Pedersöreförfattare)

Mera uppgifter om författarens verk

Historik Esse kommun 1865 - 1965, 1965
Hembygdsbok för folkskolorna i Esse, 1966
Esse kyrka 1770 - 1970 (bearb. 1984)