Från kampens år

Typ

diktsamlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Innehåll:
Tanken och ordet, Den "hemliga makten", Hur fick din kärlek skörda sådan lön!, Skärkarlens stuga, Furans saga, Alt högre lyse...På frigörelsens dag
Inneliggande dikter, hvilka vid särskilda tillfällen skrifvits under förtrycksåren 1899-1905 och delvis förut varit offentliggjorda i olika publikationer, säljas till förmån för de nödlidande ryska frihetskämparne, hvilkas heroiska arbete möjliggjort äfven Finlands frigörelse.

Ämnen och teman

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Textutdrag

Evig är tanken, boren i tidernas gryning,
evig som lifvet. Genom oändligheten
skall den i höghet stråla och aldrig dö.
Evigt är ordet, sagdt i begynnelsens morgon.
Stolt öfver vidden tankarnas härliga härold
går sin odödliga gång på frihetens banor -
Fast och orubblig är världens allsmäktiga lag.

Hvem är, som djärfves hota de gudafödda,
hvem den förmätne, som knyter sin hand mot höjden?

Högre än människan når skrefs skapelsen bud!

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

Dikter

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

16

Språk