Svenska Akademien

Beskrivning

Svenska Akademien instiftades 1786 av Gustaf III.
Svenska Akademien har aderton ledamöter. Gustaf III uppges från början ha tänkt sig tjugo, hälften av antalet ledamöter i Franska Akademien, men sedan bestämt sig för aderton eftersom det ordet klingade vackrare. Ledamotskapet är på livstid.

Inval sker genom omröstning i Akademien med slutna sedlar, och resultatet skall före offentliggörandet underställas Akademiens beskyddare, kungen, för godkännande.

Från början var författarna i minoritet, och de flesta av ledamöterna var höga ämbetsmän. 1800-talets första hälft kan betecknas som de stora skaldernas epok i Svenska Akademien, medan seklets senare hälft uppvisar ett markant inslag av vetenskapsmän, främst historiker och språkmän. Under 1900-talet växte andelen författare, för att vid seklets slut utgöra mer än hälften av De Aderton. I Akademien brukar numera också ingå språkmän, litteraturvetare, historiker och någon hög jurist. Det kvinnliga inslaget har varit begränsat: hittills har sju kvinnor tagit inträde i Akademien