Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Svenska Akademien

Beskrivning
Svenska Akademien instiftades 1786 av Gustaf III.
Svenska Akademien har aderton ledamöter. Gustaf III uppges från början ha tänkt sig tjugo, hälften av antalet ledamöter i Franska Akademien, men sedan bestämt sig för aderton eftersom det ordet klingade vackrare. Ledamotskapet är på livstid.

Inval sker genom omröstning i Akademien med slutna sedlar, och resultatet skall före offentliggörandet underställas Akademiens beskyddare, kungen, för godkännande.

Från början var författarna i minoritet, och de flesta av ledamöterna var höga ämbetsmän. 1800-talets första hälft kan betecknas som de stora skaldernas epok i Svenska Akademien, medan seklets senare hälft uppvisar ett markant inslag av vetenskapsmän, främst historiker och språkmän. Under 1900-talet växte andelen författare, för att vid seklets slut utgöra mer än hälften av De Aderton. I Akademien brukar numera också ingå språkmän, litteraturvetare, historiker och någon hög jurist. Det kvinnliga inslaget har varit begränsat: hittills har sju kvinnor tagit inträde i Akademien