Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Andtbacka, Ralf

Laddning av bildfilen
Photograph information
© Cata Portin
Född
Födelseort
Hemort eller -orter
Utbildning eller examen
Förtroendepost eller medlemskap
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Verk
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Titel
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
faktaböcker
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Övriga verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Övriga verk (som översättare)
Typ
fysiskt verk
Författarens egna ord
Utgångspunkten för mitt skrivande är egentligen ganska konventionell. Poesin är en del av en livsprocess, ett sökande efter ett ständigt skiftande, opersonligt precist uttryck. Dikten är en gränszon, där kulturella och sociala tillhörigheter och influenser blandas samman och ingår i nya överraskande föreningar, som i bästa fall kan bidra till att bredda eller skärpa upplevelsen, emotionellt, existentiellt och estetiskt. Jag är barnsligt glad över förmånen att tillhöra en språklig minoritet med en nästan osannolikt rik litterär tradition, som jag gärna vill.
Biografiska uppgifter
Ralf Andtbacka, född 1963 i Kronoby och bosatt i Vasa, är en sällsynt mångsidig litteraturarbetare. Han har undervisat i språk och filosofi vid Vasa svenska aftonläroverk, han har verkat som länskonstnär med litteratur som inriktning. Andtbacka var en av de drivande krafterna när Vasa LittFest etablerade sig som ett återkommande kulturevenemang.

Under en sin poetkarriär har han gjort sig betydande, inte minst för att han sammansmält anglosaxiska influenser med vår egen tradition. I de tre första samlingarna profilerar sig Andtbacka som en representant för finlandssvensk välskriven poesi. Men i samlingen En fisk som man kan se (2004) börjar det hända saker. Den visar upp en formell och motivisk mångfald som är både krävande och befriande: den är ett vändkors mot det kommande.

År 2008 publiceras två samlingar av honom, den satiriska och samtidigt melankoliska långdikten Österbottnisk gotik och Wunderkammer, vars titel anspelar på de kuriosakabinett som blev populära från och med 1500-talet. I kuriosakabinetten, liksom i poesin, blir gränsen mellan vetenskap och fantasi oskarp. Formen i Wunderkammer är också minst sagt varierande: surrealism, dada eller bunden vers – allt finns. Wunderkammer belönades av Svenska Litteratursällskapet 2009.

Ralf Andtbacka har också översatt engelsk och finsk poesi till svenska.

Läscentrum


- - -


Föräldrar Jan-Erik och Lilly Andtbacka. Lärare i engelska och svenska. Från och med mars 2000 österbottnisk länskonstnär med den svenskspråkiga litteraturen som ämnesområde. Sedan slutet av 80-talet verksam som poet, kritiker och översättare.
Har översatt skönlitterära texter av bl.a. Adonis, Simon Armitage, John Ashbery, Einar Askestad, Harold Bloom, Raymond Carver, Anthony Cropper, Steve Dearden, Peter Didsbury, Maura Dooley, Bernardine Evaristo, Timothy Findley, Tony Harrison, Kari Ilmonen, Linton Kwesi Johnson, Kath Mckay, Harri Nordell, Markku Paasonen, Lemn Sissay och Benjamin Zephaniah.

Övrig litterär verksamhet (urval)

Medlem av kulturtidskriften Horisonts redaktionsråd 1995-
Medlem av kulturtidskriften Konturs redaktionsråd 1993-1995
Medlem av förlaget Scriptums styrelse 1999-
Gästredaktör för Lyrikvännen 396 Pequod nr 15 (Sverige)
Programråd för Stockholms Poesifestival 1998 -
Medlem av styrelsen för Finlands svenska författareförening 2001-
Medlem av planeringskommittén för Finlandssvenskt kritikseminarium 2001 och 2002
Handledare på linjen Litterärt skapande 2001-2 (Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi)
Koordinator för Vasa LittFest - KirJuhlat 2001; konstnärlig ledare för Vasa LittFest Vaasa 2002-2004
studier vid Åbo Akademi
Mera uppgifter om författarens verk
"Men en ande av längtan att se och känna" - förhållningssätt till det autentiska i ung finlandssvensk poesi: Rudan, vanten och gangstern (essäsamling) Söderström 1995.

Medverkan i antologin Interland : Sex steg under vatten, Smith & Doorstop, 2006.

Medverkan i antologin Extremt platt och otroligt nära : Texter om Österbotten. Söderströms, 2010
Textutdrag
Våra förfäder

Våra förfäder måste ha trivts här,
under långa, sorglösa dagar nere vid ån -
vid floden, sjön eller havet -
med vin och mat, den lugna musiken,
solen som värmde deras ansikten,
vinden som svalkade deras ansikten,
eftermiddagen som stillsamt avtonade,
deras lågmälda, förtroliga samtal
nu omöjliga att uppfatta.

Café Sjöjungfrun, 1999