Arabiska berättare

Typ

novellsamlingar

Beskrivning

"För många västerlänningar är arabvärlden fortfarande ett album med exotiska bilder - minareter kupoler och karavaner, en arkaisk och pittoresk värld, i vilken nyligen en brutal modernisering i form av oljeborrtorn och militäkupper trängt sig in. Många av oss känner förvisso på sig att en sådan dubbelt ytlig föreställning bara täcker en del av verkligheten. De skiftande dragen hos detta samhälle - sedan över ett halvsekel utsatt för oupphörliga ideologiska chocker, politiska omvälvningar och förändringar i levnadssättet - kan vi förmodligen bäst urskilja hos dess goda författare. De utgör, liksom på de flesta andra håll i världen, de känsligaste skildrarna och tolkarna av sina epoker och miljöer."

Ur Ingvar Rydbergs introduktion

I denna antologi möter vi för första gången på svenska den moderna arabiska litteraturens mästare.
Trettio författare från EGYPTEN, PALESTINA, LIBANON,
SYRIEN, IRAQ, SUDAN, TUNISIEN, ALGERIET och MAROCKO ger oss en helhetsbild av vår tids arabiska
samhälle och litteratur mer aktuell nu än någonsin.

(baksidestext)
Innehåll:
Introduktion

Egypten:
Mahmoud Teymour, Imamen som gifte sig många gånger om
Yahya Haqqi, De fattigas moder
Magib Mahfouz, Bein el-Qasrein
Yousuf Idris, Det billigaste kvällsnöjet
Yousuf Idris, Fanjunkare Farahats drömrike
Ihsan Kamal, Ett eget fängelse
Yousuf esh-Sharouni, Trängsel

Palestina:
Ghassan Kanafani, Skoputsaren
Samira Azzam, Palestinier

Libanon:
Mikhail Nuayme, Hans Höghet Bejen
Ansi Freiha, Middagen på takterrassen
Touma el-Khouri, Valbussen

Syrien:
Fuad esh-Shaib, Motorns begravning
Fatih el-Mudarris, Ett strå mynta
Hasib Kayali, Kära bröder!
Ab des-Salam el-Ujeili, Mordet på Muhammed ibn Ahmed Hinti
Zakaria Tamir, Skäggen

Iraq:
Dhunnun Ayoub, De små gudarna
Abd el-Malik Nouri, Sydvinden
Fuad at-Tekerli, Den slocknande lyktan
Muhammed Khudeir, Gungan

Sudan:
At-Tayib Salih, Wad Hamids doumträd

Tunisien:
Muhammed el-Hamzawi, Tarnanno

Algeriet:
Mouloud Mammeri, Den rättfärdiges sömn
Mouloud Feraoun, En kabylisk släktfejd
Mouloud Feraoun, Dagbok från Algerietkriget
Mohammed Dib, Naema, uppehållsort okänd
Assia Djebar, De otåliga
Rachid Boudjedra, Offerfesten

Marocko:
Mohamed Choukri, Hungerns år
Driss Chairabi, En ramadankväll
Abd al-Qadir es-Samihi, Mäster Bröd den Trulige
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

modern arabisk prosa

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

451

Förlag

Språk

Muu tekijä