Gäddan

Beskrivning

fiktiv huvudperson i Nanny Hammarströms romaner Barn och vuxna I;II, förekommer också i Mormors eldsvåda och andra berättelser