Essayer : 1

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

4/1987

Recension

Den första upplagan av Montaignes Essayer utkom år 1180. Då härjade våldsamma religionskrig i Frankrike. Det är en man som sett mycket tygellöst våld som skriver. Han väljer att skriva i ett så "intetsägande och meningslöst ämne " som sig själv. Det är konstigt att dessa Essayer efter 400 år har så mycket att säga den moderna människan. Montaignes värden är i vissa fall chockerande olika våra. Han var en mycket lärd man späckade verket med citat ur klassiker. Ny minnet – det förekommer fel här och var. Första boken är försedd med ett informativt förord av översättaren. Boken är ett alster som en bildad människa bör ha läst. Läsningen kan starta en hälsosam självkritik: hur självklara är egentligen våra ideal och värden?