Finlands svenska författareförening rf

Beskrivning

FSF företräder medlemskåren vid avtalsförhandlingar med undervisningsministeriet, radio- och televisionsbolag, förläggare och andra avtalsparter samt avger förslag och utlåtanden i fackliga, kulturpolitiska och litterära frågor.
Vi arrangerar skolbesök, uppläsningar, medlemsresor och seminarier samt deltar i andra litterära projekt.
Föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas ideella samt allmänna och gemensamma ekonomiska intressen och bevaka deras författarrätt. Föreningen arbetar också för att främja den finlandssvenska litteraturen.
Till ordinarie medlem i föreningen kan väljas finlandssvensk författare som offentliggjort minst två originalverk av litterärt värde på svenska. Till ordinarie medlem kan också upptas person som på annat sätt gjort en betydande insats för den finlandssvenska litteraturen.