Fiskarns julagran

Typ

dikter
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Sången finns i Bornemark, Gullan: Tut i rutan ( 2002, s. 26).

Ämnen och teman

Första publikation

ja

Språk

Textutdrag

Se på fiskarns julagran.
Ingen har en likadan.
Glimmar som en silverskatt
bara för en enda natt.

Ingår i samlingsverket

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket