Hannus, Ulla

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Mera uppgifter om författarens verk

Biografi:
Inre hamn: dagar vid ett hav (2002)