Kronholm, Jan

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Jan "Jan" Kronholm föddes och växte till sig i Jakobstad och har behållit Skutnäs och Ådön som sina fästpunkter. De första journalistiska försöken gjorde han i samlyceets skandaltidning Pappergojan. Så småningom dök det upp notiser med hans signatur i nykterhetsrörelsens press och i hemstadsbladet Jakobstads Tidning. Sommaren 1970 fick han sitt första sommarjobb på JT:s redaktion och trycksvärtan bet sig snabbt fast i fingrarna. Med Åbo akademis sigill på examenspappren blev det fast anställning vid årsskiftet 1971-1972. Bortsett från tre sommarsejourer på Dagens Nyheters utrikesredation i Stockholm har han sedan dess nött JT:s redaktionsstolar. (Mellanslag, 1978)