Katarina den stora

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

3/1979

Recension

Parallellen till Kristina av Sverige är i akademikern Troyats biografi över Krimbetvingarna Katarina uppenbar En son önskades och blev en "manlig" flicka. Hon blev i alla fall kvinna och härskarinna. Men Kristina stannade i 1600-talet och Katarina klev med upplysningen och den ryska stormakten in i 1700-talet. Hon fick många roller: den kallblodiga statschefen, Rysslands reformator, som fullföljde Peter den stores verk, den upplysta despoten, som inte tålde Fredrik II men väl Josef II, älskarinnan, som slösade sitt guld och sina attribut på gunstlingarna osv. Biografin, som i kronologin har sin begränsning, ger initierade närbilder av Katarina II, den stora. Den är högst läsvärd som ett populärhistoriskt verk.