Wahlroos, Helmer J.

Laddning av bildfilen

Photograph information

foto ur Borgåbladets arkiv

Alternativt namn

Pontus
Pontus skrivare

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

kåserier, samlingar

Biografiska uppgifter

"Till den flitiga och kunniga personalen vid Borgå stadsbibliotek". Den här texten finns på ett julkort skrivet av biblioteksnämndens dåvarande ordförande Helmer J. Wahlroos. Året var 1965. På kortet sitter han med sin hustru Karin “Kaja”, född Åkerstedt, bekvämt i soffan i deras hem i det nybyggda huset “torghörnet” intill det ärevördiga Societetshuset som revs år 1972 för att ge plats åt nuvarande Seurahovi. Den uppmuntrande texten var signifikativ för Helmer J. Wahlroos som hade en förmåga att strö omkring sig uppmuntrande ord när så behövdes och att se människan. På biblioteket uppskattades han speciellt av gårdskarlen Alvar Ståhlstedt för att han hade lyckats skaffa färdigt klabbad ved till de många kakelugnarna. Ordförandeskapet i biblioteksnämnden (1960-1970) var ett av Helmer J. Wahlroos många förtroendeuppdrag. Under hans ordförandeskap firade Borgå stadsbibliotek sitt 100-årsjubileum år 1961.

En bygd på halvstång

När Helmer J. Wahlroos oväntat avled den 9 januari 1971 flaggade Borgåbygden på halvstång. Hans insatser bygden till fromma är och förblir omistliga. Borgåbladet där han hade verkat som chefredaktör (1920-1966) skrev: - Helmer J. Wahlroos är borta. Dödsbudet nådde oss helt oväntat på söndagen. Flaggorna sänktes på halv stång i en sörjande stad, i en förstummad bygd där den bortgångne utfört en rik livsgärning av ovanligt omfång. En bygd där han under fem decennier stod i spetsen för opinionsbildningen och samhällsutvecklingen. Där han utförde en folkbildargärning av stora mått. Där hans insatser i det humanitära och det sociala arbetet saknar sin like.

I dödsannonsen ingick ett diktfragment av Jarl Hemmer: - Fråga icke varför hjärtat / brinner, blott det ej är kallt. / Vem du älskar - det är intet. / Att du älskar - det är allt. Ord som kunde betecknas som ett mantra för Helmer J. Wahlroos.

Folkhögskolerektorn och chefredaktören

Helmer J. Wahlroos hade många strängar på sin lyra. Han var både folkhögskolerektor, chefredaktör och kommunalpolitiker. Att han lyckades förena chefredaktörskapet för Borgåbladet med den aktiva kommunalpolitikerns roll berodde måhända på att han även medverkade som kolumnist och kåsör i Borgåbladets spalter. Äldre borgåbor minns hans kåserier under signaturen Pontus där nyckelpersonerna var kamrer Borgman och fru Saxelin. Ett urval med titeln Ur Klipp utgavs i bokform år 1967. En av de mest gripande texterna handlar om frontmannen från “dödsskuggans dal på slagfälten vid Summa och Viborgska viken” som nu hemförlovad planterar blåsippor i Runebergsesplanaden.

Filosofie magister Helmer J. Wahlroos var rektor för folkhögskolan i Borgå under åren 1922-1962 . Som bekant landets äldsta folkhögskola grundad år 1889 av professor Johan Elias Strömborg. På Helmer J. Wahlroos försorg utgavs de bästa elevföredragen i tryckt form under den samlande titeln Hembygdsminnen. Uppsatserna hade till en del publicerats i Borgåbladet. Folkhögskolan ordnade även under många år de synnerligen välbesökta feriekurserna, vanligtvis i januari, med sin tids stjärnföreläsare. Vid sidan av rektorskapet för folkhögskolan verkade Helmer J. Wahlroos som chefredaktör för Borgåbladet. Ett uppdrag som den då nyblivna filosofie kandidaten tog emot den 1 april 1920. Han hade då ett års tjänstgöring bakom sig som biträdande redaktör vid Viborgs nyheter. På chefredaktörsstolen satt han - i den mån han inte var på språng - fram till år 1966. Det var ingalunda slut med skrivandet efter det utan han medverkade aktivt som kolumnist fram till sin alltför tidiga död år 1971. Till en av hans insatser hörde onekligen skapandet av Krigarbyn i Borgå tack vare ett storartad insamlingsprojekt i Borgåbladet. En gata i Krigarbyn - Pontusgatan - är uppkallad efter tidningskåsören Pontus alias Helmer J. Wahlroos.

Politiker och föreningsaktiv

Helmer J. Wahlroos var stadsfullmäktigeledamot i Borgå under åren 1925-1955. Han var stadsdirektörens ersättare i stadsstyrelsen 1946-1960. Som tidigare nämnts var han ordförande i biblioteksnämnden 1960-1970 och medlem i styrelsen för vården av J.L. Runebergs hem i Borgå. Det var också Helmer J. Wahlroos som var initiativtagare till turistnämnden i Borgå där han sedermera valdes till första ordförande år 1930. Vid sidan av detta var Helmer J. Wahlroos i trettio år medlem i kyrkofullmäktige i Borgå. Han var också aktivt med i styrelsen för Svenska gården i Borgå, ordförande för Teaterföreningen i Borgå, hedersordförande för Borgåbygdens ungdomsförbund. Utöver det gjorde han en gedigen insats i olika välgörenhetsorganisationer i Borgåbygden. På sin 60-års dag fick han den andra Pro Borgoa medaljen. Den första hade tilldelats konsul Gustaf Söderström. Helmer J. Wahlroos hade även erhållit Borgå stads 600-års medalj.

Personalia

Helmer J. Wahlroos var född i Viborg 22.1.1897. Föräldrarna var lyceirektorn Gustaf Waldemar Wahlroos och Aina Anna Sofia Söderholm. År 1920 stod bröllopet mellan Karin Åkerstedt och Helmer J. Wahlroos. Två barn föddes; sonen Kaj år 1921 och dottern Lisa 1928. Lisa gifte sig år 1949 med vicehäradshövdingen Henrik Gestrin. Erik Gestrin verksam vid Radio Vega Östnyland i Borgå är barnbarn till Helmer J. Wahlroos. Ett annat barnbarn, Kim Wahlroos chefredaktör för tidningen Östra Nyland, är son till Kaj Wahlroos som avled 1957. Helmer J. Wahlroos blev student 1914 och filosofie kandidat 1919 och filosofie magister 1923.

Litterär verksamhet

Helmer J. Wahlroos skrev flera teaterpjäser av vilka tretton har utgivits i tryckt form. Han har gett ut en handbok för talkörer. En bok om nyländska kommunvapen är också skriven av Helmer J. Wahlroos. Under många år sammanställde han Borgå stads kommunalberättelser. Han har också utgivit turistbroschyrer över Borgå. Bland mina anteckningar från den första turistguidekursen i Borgå år 1964 finns Helmer J. Wahlroos föreläsning om Krigarbyn i Borgå som var hans skötebarn.

text: Benita Ahlnäs

Källor:

Ahlnäs, Benita: Biblioteket vid sängkanten. Borgå 1997
Arlander, Bo: Svenska gården i Borgå 50 år. Borgå 1986
Borgå folkhögskola. Läsåret 1970-1971. Redogörelse sammanställd av rektor Bertil Sveholm. Borgå 1971
Borgåbladet. Årgångarna 1920-1971
Borgåbladets 100 år. I redigering och med kommentarer av Gunnar Mårtenson. Borgå 1960
Born, Elsa von: Det levande Borgå. Helsingfors 1946
Karumo, Heljä: Glimtar ur Borgå stadsbiblioteks verksamhet 1861-1971. Borgå 1974
Lindqvist, Anders G.: Sparbanken i Borgå. Borgå 1992
Pontus (Helmer J. Wahlroos): Ur Klipp. Borgå 1967
Selén, Göran: Borgå folkhögskola 100 år. Borgå 1989
Svenska folkskolans vänners kalender 1971.
Minnesruna över Helmer J. Wahlroos
Söderlund, Gus: Folkbildaren, Bbl-chefen och insamlingsgeneralen föddes för 100 år sedan. Artikel i Borgåbladet 22.1.1997
Wahlroos, Helmer J.: Om Krigarbyn. Föreläsningsanteckningar för Borgå Guideklubb 1964
Vem och Vad 1970. Helsingfors 1969