Frifågel

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

novellsamlingar
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Innehåll: 1 Ena sabla lustigkurrar 2 Farbror Satan 3 Babels torn.
---
Till denna utgåva är att säga att jag avsiktligt strävat till att undvika direkt självbiografiska utkast av det slag som präglade samlingarna "Jag har ju sett" och "Eldtände". Denna gång låter jag Joel framträda som sagoberättare i mer objektiv mening. Saga har för Joel närmast den fornnordiska betydelsen av berättelse, historia - inte fantasi för barn. Samlingen "sagor" här är just så splittrad som man återfinner dem i kartongerna på Ålands Museum. Många är dock lyfta ur vidlyftigare sammanhang där de varit alltför kringvuxna av ogräs, dels för att berättelserna är ofullbordade eller oproportionerligt utdragna.
--- Ur förordet av redaktören Valdemar Nyman

Platser för händelserna

Originalspråk

Textutdrag

- Jo, si här fanns det gåvor, riktiga gudagåvor, om nu församlingen ville skjuta hop några fyrkar var och skicka pojken in till huvvestan i lyceumskola, så skulle dem få si kanske pojken skulle bliva präst - ja, kanske biskop till och med. Och då en fattigpojke ur deras egen församling komme så högt i världen skulle väl församlingsborna känna sig stolta och lyckliga om de med någon fyrk understött och hjälpt upp pojken.
De kom fyrkar. Hundradetal. Pojken sändes till huvudstan i lyceumskola. Där lät han snart tala om sig. Tog flere klasser för året. Blev utdimitterad med de allra finaste betyg och diplomer, fick stipendium att resa utrikes men for inåt hemlandsskogarne och studerade träd och blommor. Ty pojken var en sån där konstig en som ser allt besynnerligt på en liten kvist, på en simpel, vanlig blomma. Bäst som det var blev pojken professor. Då höllo sockenborna på att bliva sittande på sina ändor av helig förundran.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

238

Förlag

Språk

Muu tekijä