Lindström, Ines

Alternativt namn

***

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Mera uppgifter om författarens verk

Två häften med minnesteckningar över kvinnor verksamma i Borgå, med titeln Borgågummor, utgavs 1920 och 1924. Andra häftet behandlar bl.a. Wilhelmina Nordström.