Rättö, Mika

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Heini Lehväslaiho / Teos

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner