Rotlösa

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

1/1982

Recension

Gunnel Högholms bok beskriver en österbottnisk bondflickas väg från slitet på hemgården över slitet på en säckfabrik i Gävle till en angenämare ställning på ett sjukhus i Kungälv. Livet ger sina törnar; personlighetskonturer skymtar fram. Här utvecklas väl ingen speciell dramatik eller spänning för läsaren, men berättelsen förs fram i en lugn och språkligt mogen form och har många förtjänster just som beskrivning av ett representativt emigrationsfall. Författarinnan har gett läsvärde åt sitt också etnologiskt intressanta material.