Hylinger, Claes

Född

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

samlingsverk

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Claes Hylinger, född 1943, är bosatt i Göteborg. Alltsedan debuten 1972 med I krig och kärlek har han trotsat alla moden och trender och odlat den underfundiga flanörens prosastil i böcker som blandar tankar, resebilder och minnen med milt insiktsfulla erfarenheter av livets och kärlekens villkor.

Piratenpriset, 2007.

Källor och hänvisningar

Albert Bonniers Förlag