-till ålderdomshemmet-

Typ

dikter
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns på s. 228 i Du tror du kuvar mig liv? och på s. 88 i Kvinnors dikt från när & fjärran.

Språk